pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Iwona Hus Polska
  • Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Ukończyła wydział lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w roku 1989 (dyplom lekarza z wyróżnieniem).Główne kierunki zainteresowań naukowych i klinicznych to zagadnienia dotyczące immunobiologii i leczenia chorób limfoproliferacyjnych, przede wszystkim oceny czynników rokowniczych oraz klinicznego zastosowania immunoterapii oraz immunochemioterapii przeciwnowotworowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, leczenie immunomodulujące u chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz znaczenie komórek T regulatorowych, NKT oraz limfocytów Th17 w odporności przeciwnowotworowej. Uczestniczyła w pierwszych opisanych w literaturze światowej próbach klinicznego zastosowania immunoterapii z wykorzystaniem komórek dendrytycznych u chorych na PBL. 
Jest autorem i współautorem 150 pełnych publikacji (jako autor lub współautor) z zakresu hematologii, onkologii i immunologii klinicznej oraz kilku rozdziałów w podręcznikach medycznych z zakresu hematologii. W roku 2006 uzyskała nominację do tytułu “Eminent Scientist of the Year 2006” (INTERNATIONAL RESEARCH PROMOTION COUNCIL), 4-krotnie uzyskała nagrodę Ministra Zdrowia i wielokrotnie JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Przeprowadzone wykłady