pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski
Maciej Jabłkowski Polska
  • Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski

Od 1995 roku doktor nauk medycznych, obronił pracę doktorską pt. „Przedłużające się zapalenie wątroby typu B - ocena stanu klinicznego i wybranych parametrów immunologicznych po próbie immunokorekcji Lewamizolem”. Od 2007 roku doktor habilitowany nauk medycznych. Praca habilitacyjna pt.: „Kliniczna i immunologiczna ocena wyników leczenia interferonem alfa 2b, poprzedzonego wstępnym leczeniem immunokorekcyjnym u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (HBeAg+)”.
W latach 1984. 1986, 1987, 1990, 1991, 1996,2005, 2009 przeszedł Kursy Hepatologiczne w Royal Free Hospital w Londynie. W latach 1998, 2000, 2006 uczęszczał na Kursy Hepatologiczne w King’s College Hospital w Londynie. W 2007 roku przebył Kurs Hepatologiczny w Kopenhadze. W latach 2008 i 2010 przeszedł Kurs ”Choroby Zakaźne u Dorosłych” na Uniwersytecie Harvarda w USA.
Od 1978 do chwili obecnej pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi. Od 1998 roku pracuje na Oddziale Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, w Klinice Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM w Łodzi, a także w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im Dr Wł. Biegańskiego. Od 2010 roku jest ordynatorem/kierownikiem Oddziału Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM w Łodzi. 
Ordynator/Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM w Łodzi.  Autor lub współautor 77 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Autor lub współautor 177 doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Uczestnik badań klinicznych, prowadzący badania kliniczne od 16 lat w następujących obszarach: Chronic hepatitis B, Chronic hepatitis C, NASH, Thrombocytopenia in liver diseases.
 

e-mail : m.jablkowski@pro.onet.pl
             liverunit.lodz@pro.onet.pl  

Przeprowadzone wykłady