pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr n. ekon. Michał Jakubczyk
Michał Jakubczyk Polska
  • Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr n. ekon. Michał Jakubczyk

Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głów-nej Handlowej w Warszawie (SGH).  Absolwent SGH (mgr i dr) i Uniwersytetu Warszawskiego (ma-tematyka, lic). Stypendium Marie Curie na Katolickim Uniwersytecie Louvain (2004, Louvain-la-Neuve, Belgia), stypendium Fulbright Senior Award (2015-2016, The University of Iowa, Iowa City, USA). Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011).
Badania w zakresie modelowania preferencji, teorii i wspomagania decyzji, w szczególności w problemach decyzyjnych z wieloma kryteriami, w warunkach ryzyka, z uwzględnieniem nieprecy-zyjnych/rozmytych preferencji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań na rynku ochrony zdrowia, w obszarze tzw. oceny technologii medycznych.
Współredaktor dwóch książek, autor pon-ad pięćdziesięciu artykułów (w tym na tzw. liście filadelfijskiej m.in. w czasopismach Annals of Op-erations Research, Value in Health, Health Economics, International Journal of Game Theory, Ad-vances in experimental medicine & biology) i doniesień naukowych. Wykładowca MBA: Canadian Executive MBA, Warsaw Executive MBA, MBA-SGH. Szkolenia w obszarze statystyki i modelowania dla instytucji publicznych (m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycz-nych i Taryfikacji, Ministerstwo Zdrowia) i firm farmaceutycznych. Ceniony wykładowca (TOP 10 dla najlepszych wykładowców SGH) i promotor (ponad 80 prac licencjackich i ponad 50 prac magister-skich). Doświadczenie biznesowe, obecnie jako współwłaściciel firmy konsultingowej HealthQuest świadczącej usługi w obszarze oceny technologii medycznych.


link: www.michaljakubczyk.pl
e-mail : michal.jakubczyk@gmail.com

 

Przeprowadzone wykłady