pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak Polska
  • Oddział Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

Krzysztof Jamroziak ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1999r. W latach 2001-2014 był zatrudniony w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kolejno na stanowiskach doktoranta, asystenta i adiunkta. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z podłożem genetycznym, molekularnymi czynnikami prognostycznymi oraz farmakogenomiką i indywidualizacją terapii nowotworów układu krwiotwórczego, szczególnie szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej. Dodatkowo, interesuje się rozwojem akademickich badań klinicznych w dziedzinie hematoonkologii w Polsce.
Jest autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych min.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica, British Journal of Haematology. Jest również aktywnie zaangażowany w pracę polskich i zagranicznych organizacji zajmujących się badaniami naukowymi i standaryzacją praktyki hematologicznej, miedzy innymi Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC) i International Multiple Myeloma research (IMMEnSE). Jego dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, rektora UM w Łodzi i Fundacji. im. T. Michalskiego.

Przeprowadzone wykłady