pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Marek Jarema Polska
  • III Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Marek Jarema

Prof. dr hab. psychiatrii Marek Jarema, pełnił funkcję Konsultanta Krajowego Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii, lekarz specjalista psychiatra, lekarz specjalista neurolog. Ekspert z zakresu diagnostyki i farmakoterapii zaburzeń psychicznych. Od 1993 r. kieruje III Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbył staże naukowe za granicą: Austria, USA, Hiszpania,Włochy. Promotor licznych przewodów doktorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pełnił m.in. funkcje Sekretarza i Skarbnika Zarządu Głównego PTP. Członek Rad Programowych wielu czasopism naukowych. Wiele lat doświadczenia jako nauczyciel akademicki oraz jako biegły psychiatra sądowy.
Autor ponad 300 publikacji naukowych. Redaktor wydania polskich standardów leczenia farmakologicznego zaburzeń psychicznych. Współredaktor podręcznika psychiatrii dla studentów medycyny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracował jako psychiatra w Klinice Psychiatrii PAM. W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych a w 1986 – doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1994 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora. Początkowo asystent, potem starszy asystent i adiunkt Kliniki Psychiatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, następnie kierownik Samodzielnej Pracowni Psychopatologii Instytutu Chorób Układu Nerwowego PAM. Od 1993 r. kieruje III Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Przeprowadzone wykłady