pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
Jerzy Jaroszewicz Polska
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Białymstoku

dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Jerzy Jaroszewicz (14.02.1974), adiunkt, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (1999), konsultant i nauczyciel akademicki w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, broniąc pracę doktorską na temat mechanizmów fibrogenezy wątrobowej w przebiegu przewlekłych zakażeń wirusowych. Wkrótce potem rozpoczął prace badawcze nad funkcjami komórek gwiaździstych wątroby we współpracy z uniwersytetami w Aachen w Niemczech i we Florencji. W latach 2008-2010 był pracownikiem naukowym Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze, w Niemczech.
Był członkiem zespołu badawczego pod kierownictwem prof. H. Wedemeyera i dr. M. Cornberga, badającego immunologię wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Autor i współautor ponad 60 artykułów publikowanych w czasopismach indeksowanych w Current Contents, które dotyczyły głównie klinicznych i molekularnych aspektów wirusowego zapalenia wątroby, jak również rozdziałów w publikacjach książkowych i artykułów przeglądowych. Łączny wskaźnik IF (impact factor) tych publikacji wynosi ponad 150, a indeks H – 13 punktów. Wyniki swych badań prezentował na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez uznane towarzystwa medyczne, m.in. EASL (European Association for the Study of the Liver), AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) i ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Artykuł na temat roli ilościowego oznaczania HBsAg w przebiegu przewlekłych zakażeń wirusem HBV, opublikowany w Journal of Hepatology (2010), był cytowany ponad 270 razy. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne jako specjalista chorób zakaźnych, hepatologii i immunologii.
Pełni funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH). Jest też członkiem Eastern Europe Concerted Action Group of European Association for the Study of the Liver (EECAG - EASL).

Przeprowadzone wykłady