pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Wojciech Jurczak
Wojciech Jurczak Polska
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Wojciech Jurczak

Wojciech Jurczak jest konsultantem i profesorem hematologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie od 1992 roku kieruje zespołem ds. leczenia chłoniaka. Większość jego działalności badawczej  w ciągu pierwszych 15 lat była związana z rozwojem przeciwciał monoklonalnych w chłoniakach z komórek B i praktycznymi aspektami przeszczepienia komórek macierzystych. W tym czasie prowadzono badania nad radioimmunoterapią z tiuksetanem ibrytumomabu znakowanym izotopem itru 90 (Y-90), zwłaszcza u pacjentów z MCL i DLBCL, poddanych monoterapii lub ASCT kondycjonowanej Z-BEAM.  W ciągu ostatniej dekady, MCM, jako prywatny ośrodek badawczy umożliwił zespołowi ds. leczenia chłoniaka wziąć udział w ponad 50 badaniach klinicznych, w tym badań rejestracyjnych ibrutynibu, idelalisybu, Belinostaty, lenalidomidu, ABT199 i produktów biorównowaznych z rytuksymabem. Będąc członkiem ASH, ASCO, PLRG i EMCLN był współautorem artykułów opublikowanych w NEJM, Blood, JCO, The Lancet, Lancet Oncology, Annals of Oncology, itd.

Przeprowadzone wykłady