pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
Andrzej Kaszuba Polska
  • Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Profesor Andrzej Kaszuba ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej. Jest specjalistą w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1980 roku, stopień doktora habilitowanego w 1992 roku, a tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 1998 roku. Od 1974 roku pracował w Klinice Dermatologicznej WAM w Łodzi, kolejno jako asystent, starszy asystent (1974-1984) i adiunkt (1984-1991).
W latach 1991-2002 był kierownikiem Kliniki Dermatologicznej WAM. Od 2002 roku pełni funkcje Kierownika Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2009-2014 Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Był promotorem 26 przewodów doktorskich, kierownikiem 26 specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Opublikował jako autor lub współautor ponad 220 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Przeprowadzone wykłady