pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Wiesław Kryczka
Wiesław Kryczka Polska
  • Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

dr hab. n. med. Wiesław Kryczka

Adiunkt  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Nauk o Zdrowiu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego; Wydział Nauk o Zdrowiu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, były adiunkt  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Nauk o Zdrowiu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa.
Ukończone studia: Medycyna,  Akademia Medyczna w Białymstoku, 
Rozprawa doktorska: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; Wydział Lekarski, Uzyskany stopień doktor nauk medycznych.

e-mail: wkryczka@mp.pl
            wkryczka@polbox.com 
 

Przeprowadzone wykłady