pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Janusz Krzymień
Janusz Krzymień Polska
  • Katedra i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM

dr hab. n. med. Janusz Krzymień

Dr hab. Janusz Krzymień urodził się w 1948 roku w Poznaniu. W latach 1966-1972 studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1969-1972 uczestniczył w pracach Koła Naukowego przy III Klinice Chorób Wewnętrznych (obecnie Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM). Po studiach przez ponad rok pracował w Klinice na zasadzie wolontariatu (ze względu na zakaz pracy w Warszawie), w której w 1973 roku został zatrudniony. W 1978 roku uzyskał tytuł specjalisty Io w zakresie chorób wewnętrznych. Uczestniczył w powstaniu i nadzorze Sali Intensywnej Opieki Diabetologicznej Kliniki a potem Pododdziału Intensywnej Opieki Diabetologicznej.
Był głównym założycielem Banku Środków Technicznych Stosowanych w Diagnostyce i Leczeniu Cukrzycy, instytucji, której działanie spowodowało znaczące obniżenie umieralności okołoporodowej dzieci matek chorych na cukrzycę, tworzył obowiązujące rekomendacje dotyczące diagnostyki cukrzycy ciążowej. W 1983 roku zdobył specjalizację II stopnia z Chorób Wewnętrznych i tytuł doktora nauk medycznych. Od wielu lat jako adiunkt Kliniki prowadzi założony wspólnie z prof. K. Ostrowskim Pododdział Intensywnej Terapii Diabetologicznej. W latach 1997-1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Klinicznych SPCSK w Warszawie. W październiku 2014 roku został powołany na stanowisko p.o. Kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.

Przeprowadzone wykłady