pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
mec. Andrzej Kurianowicz
Andrzej Kurianowicz Polska
  • Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Kurianowicz Bielsk Podlaski

mec. Andrzej Kurianowicz

Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia; skutecznie reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w zakresie nakładanych przez NFZ kar umownych) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku; wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone wykłady