pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Zbigniew Kwias
Zbigniew Kwias Polska
  • Konsultant Kliniki Urologii UM w Poznaniu

prof. Zbigniew Kwias

Prof. Z. Kwias jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1966 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego oraz przymusowej, 2-letniej służby wojskowej zdał egzamin specjalizacyjny na I stopień chirurgii w 1971 roku. Następnie podjął pracę w Klinice Urologii AM w Poznaniu, kierowanej przez doc. Władysława Twardosza. W 1975 roku uzyskał tytuł specjalisty urologa. W tym samym roku obronił rozprawę doktorską pt. "Stężenie fosforanów, frakcji wapnia i magnezu w surowicy krwi oraz ich dobowe wydalanie z moczem u chorych na kamicę nerkową". Praca została wyróżniona II nagrodą przez Zarząd Główny PTU. W tym samym roku awansował na stanowisko adiunkta. Od 1980 do 1989 roku był zastępcą kierownika Kliniki Urologii - doc. Józefa Strzyżowskiego. W 1988 roku Rada Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu nadała Mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie urologii, na podstawie rozprawy "Własna metoda leczenia przetok i uchyłków cewki moczowej u chorych z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego" - otrzymał za nią od Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Indywidualną Nagrodę Naukową II stopnia. W październiku 1989 roku powierzono Mu stanowisko docenta. Od 1.10.1989 roku, po przejściu doc. Strzyżowskiego na emeryturę, został w wyniku konkursu powołany przez JM Rektora AM w Poznaniu na stanowisko kierownika Kliniki Urologii, a po utworzeniu katedry na kierownika Katedry i Kliniki Urologii - funkcję tę pełni nadal. W 1997 roku, pełniąc nadal funkcję ordynatora Oddziału Urologicznego w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej, wygrał konkurs i został powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. W 1993 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora, a w 2004 roku został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko profesora zwyczajnego.

Przeprowadzone wykłady