pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Tadeusz W. Łapiński
Tadeusz W. Łapiński Polska
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Tadeusz W. Łapiński

Prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński urodził się w Białymstoku, gdzie ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w roku 1984. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku, a rok później w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego gdzie pracuje nadal. W roku 1988 uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, w 1991 specjalizację z zakresu chorób zakaźnych, a w 1995 specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej. W roku 1989 obronił pracę doktorską zatytułowaną „Wolne kwasy tłuszczowe w osoczu i trójglicerydy w surowicy krwi w encefalopatii i śpiączce wątrobowej”, a w 2007 otrzymał tytuł dr hab. za rozprawę ”Badania nad wskaźnikami programowanej śmierci komórki w zakażeniach wirusowych HBV, HCV i HIV”. 25 czerwca 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych. 
Prof. dr hab. Tadeusz Łapiński wielokrotnie wygłaszał wykłady na forum Polski i międzynarodowym (Włochy, Hiszpania, Kazachstan, Ukraina). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od roku 2012 Wiceprzewodniczący Oddziału Białostockiego), Sekcji Hepatologicznej PTE i LChZ, Polskie Towarzystwo Immunologiczne, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.
Prowadzi badania nad epidemiologią, patogenezą, diagnostyką oraz terapią zakażeń wirusami HBV, HDV, HCV i HIV. Jego zainteresowania naukowe to:
Ocena nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicznej w przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby. 
Rola procesów programowanej śmierci komórek w zakażeniach wirusowych. Zakażenia oportunistyczne wśród chorych z obniżoną odpornością immunologiczną.
Wpływ czynników predykcyjnych na przebieg zakażenia i skuteczność leczenia chorych z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby.
Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, czternastokrotnie nagrody indywidualne i zespołowe Rektora UMB za osiągnięcia naukowe.
 

Przeprowadzone wykłady