pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr Alessandra Larocca
Alessandra Larocca Włochy
  • Szpital Uniwersytecki Città della Salute e della Scienza, Turyn, Włochy.

dr Alessandra Larocca

Alessandra Larocca jest konsultantem i adiunktem Wydziału Hematologii w Klinice Hematologii-Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego Città della Salute e della Scienza w Turynie we Włoszech. Studiowała medycynę na Uniwersytecie w Mediolanie (1996-2001) i ukończyła staż w Hematologii w tej samej instytucji (2001-2005). W 2014 r. uzyskała tytuł doktora w zakresie patologii i eksperymentalnej onkologii na Uniwersytecie w Turynie. Koordynuje i pracuje nad projektowaniem i rozwojem badań klinicznych w obszarze szpiczaka plazmocytowego w Katedrze Hematologii Torino. Jest autorką i współautorką artykułów i książek publikowanych w recenzowanych czasopismach. Interesuje się szpiczakiem mnogim i jego leczeniem, w tym nowymi lekami, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych i leczenia pacjentów starszych i w grupie "frail".

Przeprowadzone wykłady