pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Jerzy Lorenz
Jerzy Lorenz Polska
  • Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED, Wrocław

prof. Jerzy Lorenz

Prof. Jerzy Lorenz urodzony we Lwowie 27 07 1935, ukończył V LO w Oliwie w 1952 roku, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku w 1958 roku. Specjalizacja chirurgiczna I stopnia 1963, urologiczna 1967.

Praca zawodowa: Szpital Wojewódzki we Wrocławiu 1958 – 2006, Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu; ordynator oddziału 1984 – 1996,   Klinika Urologii AM we Wrocławiu 1968 – 2005, ordynator Oddziału Urologii i kierownik Kliniki Urologii 1988 – 2005.

Tytuł dr nauk med. uzyskał w 1964, dr habilitowanego w 1973, stanowisko docenta w 1976, tytuł profesora w 1990 roku.

Stanowisko profesora zwyczajnego w AM we Wrocławiu w 1997 roku.

Dr h.c Uniwersytetu Medycznego we Lwowie w 2009

Autor i współautor 281 publikacji naukowych.

Przeprowadzone wykłady