pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Ewa Małecka-Panas Polska

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Prof. Ewa Małecka Panas uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Zaburzeń Metabolicznych łódzkiej AM w roku 1988, zaś stopień doktora habilitowanego w roku 1997. Jej zainteresowania naukowe obejmują nowotwory trzustki, wykorzystanie biomarkerów, czynniki ryzyka, wczesną diagnostykę zaburzeń trzustkowych z uwzględnieniem cukrzycy i raka trzustki. Od 2001 roku prowadzi Klinikę Chorób Przewodu Pokarmowego Łódzkiego UM. W roku 2002 uzyskała tytuł Profesora zwyczajnego. Jest autorką i współautorką licznych podręczników i rozdziałów w literaturze fachowej oraz ponad ponad 260 opublikowanych prac oryginalnych. W latach 2007-2008 była prezesem European Pancreatic Club zaś obecnie reprezentuje Polskę w ECCO. Jest członkiem rad redakcyjnych pism: European Gastroenterology & Hepatology Review, „Gastroenterologia Praktyczna“,“Gastroenterologia Polska“ oraz zastępcą redaktora naczelnego “Gastroenterology Review”. Jest również członkiem komitetu zarządzającego prpgramu COST Action BM1204: "An integrated European Platform for pancreas cancer research“.

Przeprowadzone wykłady