pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr n. med. Łukasz Matusiak
Łukasz Matusiak Polska
  • Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu

dr n. med. Łukasz Matusiak

Dr n. med. Łukasz Matusiak - adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek European Academy of Dermatology and Venereology, członek European Society for Dermatological Research oraz International Society of Dermatology. 
Jako autor i współautor opublikował ponad 50 publikacji naukowych, w tym ponad 30 prac oryginalnych i kazuistycznych, 15 prac poglądowych oraz 8 rozdziałów w wydawnictwach zwartych. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym w Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoszech, Portugalii, Szwajcarii, Niemczech, Korei Południowej, USA, Kanadzie i in.), gdzie prezentował ponad 70 doniesień zjazdowych. Od 2008 roku jest tłumaczem polskiej edycji „Journal Watch Dermatology” oraz recenzentem liczących się czasopism międzynarodowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej („Acta Dermato-Venereologica”, „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology”, „Dermatologic Surgery” i in.).  W tym samym roku obronił swoją dysertację na stopień doktora nauk medycznych. Praca została wyróżniona i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Wydział Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu. W 2009 oraz 2011 roku otrzymał nagrodę JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. W październiku 2010 roku zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z zakresu dermatologii i wenerologii. 
Od wielu lat angażuje się w pracę z pacjentami chorującymi na łuszczycę, czego dowodem jest dyplom za działalność naukową i kliniczną na rzecz chorych na łuszczycę przyznany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w konkursie im. Prof. Zdzisława Ruszczaka w 2011 roku oraz dyplom za zaangażowanie w tworzenie rejestru pacjentów chorych na łuszczycę POLBIO przyznany także przez PTD w roku kolejnym. Ponadto jest aktywnym członkiem oraz jednym z założycieli European Hidradenitis Suppurativa Foundation e.V, - organizacji, która niesie szeroko pojęte wsparcie dla pacjentów dotkniętych trądzikiem odwróconym. Wśród głównych zainteresowań obok wyżej wymienionych dermatoz znajdują się również: trądzik pospolity, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, nowotwory skóry, choroby włosów oraz psychodermatologia.
 

Przeprowadzone wykłady