pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Martin Mistrík
Martin Mistrík Słowacja
  • Kierownik Kliniki Hematologii i Transfuzjologii, LF UK, SZU i UNB, Św. Cyryla i Metodego

dr hab. n. med. Martin Mistrík

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD jest Kierownikiem Kliniki Hematologii i Transfuzjologii Uniwersyteckiego Szpitala w Bratysławie na Słowacji. Jest głównym ekspertem Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowacji w dziedzinie hematologii od 2007r., jak również przeszczepiania macierzystych komórek hematopoezy od 2012r. Jest autorem i współautorem wielu publikacji na łamach czasopism naukowych, głównie w obszarze ASCT. Pełni również funkcję recenzenta w wielu czasopismach naukowych. Jest członkiem EBMT, LG-EORTC, EHA and ASH.

Przeprowadzone wykłady