pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. Mohamad Mohty
Mohamad Mohty Francja
  • Hematology and Cellular Therapy Department at the Saint-Antoine Hospital and University Pierre & Marie Curie (Paris, France)

prof. dr hab. Mohamad Mohty

Mohamad Mohty jest profesorem hematologii oraz Kierownikiem Hematology and Cellular Therapy Department w Saint-Antoine Hospital and University Pierre & Marie Curie (Paris, France). Tytuł lekarza medycyny otrzymał na Uniwersytecie Montpellier, we Francji, a tytuł doktora z Uniwersytetu w Marsylii. Podjął również pracę post-doktorską w Oddziale Hematologii w Imperial College, Hammersmith Hospital, London, UK. Prof. Mohty kieruje zespołem badań translacyjnych (INSERM team N°7) w Saint-Antoine Research Centre w Paryżu. Jego badania skupione są na patofizjologii i immunobiologii prawidłowych i patologicznych komórek prezentujących antygen, a w szczególności na wpływie nowych leków immunomodulujących takich jak inhibitory proteasomu, IMiDy i leki hipometylujące. Jego szczególnym zainteresowaniem klinicznym jest rozwój schematów kondycjonujących o zredukowanej toksyczności, immunoterapia i różnorakie aspekty leczenia ostrych białaczek i szpiczaka. Prof. Mohty aktualnie jest Prezydentem European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Zasiada w radzie EBMT oraz “Intergroupe Francophone du Myelome” (IFM). Jest członkiem American Society of Hematology, American Society for Clinical Oncology, American Society for Blood and Marrow Transplantation, European Hematology Association, International Society for Experimental Hematology i EBMT. Opublikował ponad 430 artykułów naukowych w obszarze przeszczepiania komórek krwiotwórczych, białaczek i szpiczaka, w wielu czasopismach hematologicznych i immunologicznych. Pełni funkcję redaktora naczelnego The Journal Bone Marrow Transplantation, współredaguje czasopisma Leukemia, European Journal of Haematology i Blood Cancer Journal. Zasiada w radzie redakcyjnej czasopisma Haematologica i regularnie recenzuje publikacje w wielu czasopismach hematologicznych, immunologicznych i onkologicznych takich jak: Blood, The Lancet i Nature Reviews.

Przeprowadzone wykłady