pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
Miłosz Parczewski Polska
  • Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Profesor Miłosz Parczewski jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 2002 roku. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Habilitację otrzymał w 2012 roku za cykl publikacji – osiągnięcie naukowe pod tytułem „Epidemiologia molekularna w zakażeniu HIV-1: zmienność genetyczna gospodarza i wirusa”. Nauczyciel akademicki od 2009 roku. Kształcił się w Wielkiej Brytanii (University of Birmingham, University of Nottingham, Edynburg) oraz w Rockville – USA. Od czerwca 2014 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego PUM, gdzie pełni funkcję kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych. 
Profesor Miłosz Parczewski jest członkiem zespołu badawczego w projekcie “Rapid Assessment of Drug Law & Policy in the Former Soviet Union & Central Eastern Europe” – Szybka ocena prawa i polityki wobec narkotyków w krajach dawnego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi.

Przeprowadzone wykłady