pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
Tomasz Paszkowski Polska
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; III Katedra i Klinika Ginekologii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Od roku 2002 kieruje III Katedrą i Kliniką Ginekologii UMLUB. Doktorat w roku 1986, habilitacja w roku 1997, tytuł profesora w roku 2003.Pracował i prowadził badania w wielu ośrodkach klinicznych za granicą, między innymi w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast oraz w Harvard Medical School w Bostonie.
Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował/recenzował prace w kilkunastu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych kongresów/sympozjów. 
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.


e-mail : tomasz.paszkowski@umlub.pl
             tompasz@tlen.pl
 

Przeprowadzone wykłady