pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
Małgorzata Pawłowska Polska
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Profesor nadzwyczajny Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski; Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 
Rozprawa doktorska: Badania nad rozwojem psychosomatycznym dzieci z przebytym wtórnym zespołem złego wchłaniania, 16/12/1992, Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski,
Uzyskany stopień: doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: medycyna. 
Promotor prac doktorskich: 
 • Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci leczonych w latach 1989-2010 w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy 19/11/2014, autor rozprawy doktorskiej Małgorzata Sawilska-Tańska,
 • Wpływ wybranych zmienności pojedynczego nukleotydu (SNP) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C na wynik terapii przeciwwirusowej 16/01/2013, autor rozprawy doktorskiej Krzysztof Domagalski,
 • Ocena skuteczności leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C u dzieci 10/02/2010, autor rozprawy doktorskiej Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk,
 • Świnka wśród pacjentów hospitalizowanych w Bydgoszczy w latach 1991-2003 07/06/2006, autor rozprawy doktorskiej Barbara Dura,
 • Ocena wpływu zakażenia HIV i terapii antyretrowirusowej na przewlekłe zapalenie wątroby typu C 19/01/2005, autor rozprawy doktorskiej Edyta Grąbczewska, 
 • Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych: 
 • Odczyny autoimmunizacyjne u chorych z przewlekłym alkoholowym uszkodzeniem wątroby, 22/05/2013, autor rozprawy doktorskiej: Tomasz Szulżyk,
 • Ocena skuteczności leczenia interferonem alfa ostrego zapalenia wątroby typu C na przykładzie grupy chorych hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM w latach 1997 - 2005, 16/03/2010, autor rozprawy doktorskiej Grzegorz Stolarek,
 • Wybrane właściwości biologiczne klinicznych szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, 16/12/2009, autor rozprawy doktorskiej Krzysztof Gierlotka, 
 • Ocena występowania oporności na lamiwudynę w czasie leczenia zakażenia HBV i następstwa kliniczne tego zjawiska, 15/05/2008, autor rozprawy doktorskiej Aneta Cybula-Walczak,
 • Apoptoza hepatocytów u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C poddanych terapii immunomodulacyjnej interferonem alfa lub pegylowanym interferonem alfa - znaczenie rokownicze, 21/11/2007, utor rozprawy doktorskiej Sylwia Serafińska,
 • Kierowane prace badawczo-naukowe: 
 • Wpływ wybranych zmienności pojedynczego nukleotydu (SNP) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C na wynik terapii przeciwwirusowej, 05/12/2012, doktorant Krzysztof Domagalski , Instytucja wykonująca  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski, Instytucja zamawiająca  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Rybawiryna i interferon alfa w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby u zakażonych genotypem 1HCV, 31/12/1999, Instytucja wykonująca: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych.
 

Przeprowadzone wykłady