pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr n. med. Bartosz Puła
Bartosz Puła Polska
  • Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

dr n. med. Bartosz Puła

Bartosz Puła w 2011 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2011-2014 był zatrudniony w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz w Katedrze Histologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2014 r. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie hematologii w Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie. Za dokonania naukowe otrzymał Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przeprowadzone wykłady