pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe - Jabłońska
Jolanta Rabe - Jabłońska Polska
  • Była Kierownik I Katedry Psychiatrii oraz Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe - Jabłońska

Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska urodziła się w Pabianicach 24 grudnia 1950 roku, zmarła w Łodzi w dniu 19 maja 2014 roku. Była wybitnym lekarzem, naukowcem i nauczycielem. Od wielu lat kierowała I Katedrą Psychiatrii oraz Kliniką Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Była członkiem Polskiej Akademii Nauk, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychiatrii, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, redaktorem naczelnym „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej”, a także członkiem rady naukowej wielu innych czasopism. Autorka wielu publikacji, rozdziałów w podręcznikach i monografiach psychiatrycznych oraz redaktor monografii.
Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska w ciągu ostatnich 20 lat była jedną z najważniejszych osób kształtujących polską psychiatrię. Współtworzyła obowiązujące w Polsce standardy leczenia zaburzeń psychicznych. Zbudowała prężenie działający zespół zajmujący się badaniami dotyczącymi różnych aspektów diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych. Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska zorganizowała w Łodzi opiekę psychiatryczną dla młodzieży: jeden z nielicznych w Polsce oddział stacjonarny dla adolescentów z pierwszą szkołą średnią, oddział dzienny, hostel, ośrodek psychologiczny dla młodzieży, poradnię leczniczo- -konsultacyjną. Była doświadczonym klinicystą oddanym swoim pacjentom. Promotorem 28 doktoratów i opiekunem kilku habilitacji. Zapamiętamy Ją jako świetnego dydaktyka, prowadzącego rzetelne i merytoryczne wykłady, na które się czekało i podkreślało w programach konferencji jako punkty obowiązkowe.

Przeprowadzone wykłady