pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
Janssen: Vlatka Radic
Vlatka Radic Chorwacja
  • Główny specjalista ds. kontaktów z pacjentami i rzecznictwa
  • Janssen, Europa Środkowo-Wschodnia

Janssen: Vlatka Radic

Vlatka jest lekarzem medycyny; po krótkiej karierze lekarza rodzinnego dołączyła do firmy Janssen. Od tego czasu pełniła wiele funkcji w działach Sprzedaży i Marketingu oraz Zasobów Ludzkich. Na obecnym stanowisku kieruje wysiłkami firmy Janssen w zakresie budowania konstruktywnych relacji z kluczowymi organizacjami pacjenckimi w regionie. Jej misją jest budowanie istotnego partnerstwa opartego na zaufaniu, wiarygodności i przejrzystości.

Przeprowadzone wykłady