pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. Tadeusz Robak
Tadeusz Robak Polska
  • Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Tadeusz Robak

Prof. Dr hab. n.med. Tadeusz Robak jest profesorem Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od 1997 roku kieruje Oddziałem Hematologii Uniwersytetu Medycznego i Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Profesor Robak studiował medycynę na Akademii Medycznej w Łodzi i otrzymał dyplom lekarza hematologa w 1985 i farmakologa klinicznego w 1987 roku. W latach 1983-1984 podjął dalsze kształcenie podyplomowe w Szpitalu Hammersmith i w Royal Postgraduate Medical School w Londynie. W 1996 roku został wojewódzkim konsultantem z dziedziny hematologii, a w latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora i Rektora Akademii Medycznej w Łodzi. Profesor Robak jest przewodniczącym Sekcji Przewlekłej Białaczki Limfocytowej (CLL) Polskiej Grupy DS. Leczenia Białaczek u Dorosłych oraz członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (EHA), Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz Polskiego Towarzystwa Hematologii. Jest autorem ponad 500 artykułów, opublikowanych w większości w uznanych czasopismach recenzowanych oraz autorem licznych streszczeń i książek lub rozdziałów książek. Jego szczególne zainteresowania obejmują diagnostyka i leczenie przewlekłych i ostrych białaczek, chłoniaków, a w szczególności stosowanie analogów puryny i przeciwciał monoklonalnych w leczeniu tych chorób. Profesor Robak był głównym badaczem w polskich, wieloośrodkowych badaniach III fazy kladrybiny w leczeniu CLL i białaczki włochatokomórkowej, a ostatnio dużego międzynarodowego badania REACH w nawracającej / lekoopornej CLL. Jest recenzentem licznych czasopism, w tym Journal of Clinical Oncology, Cancer Treatment Reviews, Blood, Leukemia, Leukaemia and Lymphoma, Lancet, Lancet Oncology  i innych. Profesor Robak został laureatem międzynarodowej nagrody Eminent Scientist of the year 2010 w hematologii i onkologii, przyznawanej przez International Research Promotion Council (IRPC Promotion).

Przeprowadzone wykłady