pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Jerzy Samochowiec Polska
  • Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Jerzy Samochowiec jest profesorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą, a także certyfikowanym psychoterapeutą PTP. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii, prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Konsultant Wojewódzki ds. psychiatrii w Zachodniopomorskiem. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Zarządu Głównego EPA (European Psychiatric Association). Członek Rady Naukowej IF PAN w Krakowie. Od 2012 zasiada na stanowisku Rektora do spraw naukowych w Pomorskiej Akademii Medycznej. Jego główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyka schizofrenii, a także pierwszy epizod psychozy.
Promotor 14 doktorantów, opiekun 4 habilitantów. Napisał przeszło 350 artykułów i doniesień (liczba cytowań jego prac to 1600), a jego współczynnik Hirscha wynosi 23. Jest współautorem następujących książek: „Psychiatria - podręcznik dla studentów medycyny”, PZWL 2011, „Psychiatria - co nowego?”, Cornetis 2011 i podręcznika „Psychologia”, GWP 2008.
Ma żonę i dwójkę dzieci. Jego zainteresowania pozazawodowe to: piłka nożna, narty, tango, joga.


e-mail : samoj@pum.edu.pl

Przeprowadzone wykłady