pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Andrzej Sikorski
Andrzej Sikorski Polska
  • Konsultant Wojewódzki ds. urologii w województwie zachodniopomorskim

prof. Andrzej Sikorski

Przyszedł na świat wiosną, dwa dni po zakończeniu  II Wojny Światowej w Kaliszu. Maturzysta 1963 r. Studia lekarskie w Wojskowej Akademii Medycznej. Następnie przez 16 jest pracownikiem naukowym w WAM. Przechodzi kolejne stopnie naukowe od doktora do doktora habilitowanego i od asystenta do docenta. Będąc podpułkownikiem, z powodu nie akceptowanych politycznie jego związków z Solidarnością, zostaje zwolniony z wojska. W wyniku konkursu obejmuje Klinikę i następnie Katedrę Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, (późniejszy Pomorski Uniwersytet Medyczny). Kieruję nią nieprzerwanie przez 27 lat. Tu otrzymuje nominację profesorską i zostaje profesorem zwyczajnym. Wykształcił wybitnych specjalistów, kilkunastu doktorów medycyny i doktora habilitowanego. Opublikował co najmniej 200 prac naukowych i monografii (dalsze przestał liczyć).

Pionier laparoskopii w urologii. Członek Honorowy: PTU, Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i NewYork Urological Society.

Gra na fortepianie. Ze sportów preferuje  żeglarstwo, jeździ na nartach i nurkuje.

Z żoną malarką jest od 45 lat. Dorobił się dwóch córek, jedna jest urologiem i czworga wnucząt.

Fanatyk urologii operacyjnej, ale zawsze przypomina:  „operacja nie może być groźniejsza od choroby”.

Przeprowadzone wykłady