pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Krzysztof Simon Polska
  • Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
    Oddział I Zakaźnego Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon urodził się w 1952 roku we Wrocławiu. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął w 1971, a ukończył w 1977 roku, otrzymując dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. W trakcie studiów aktywnie działał w ZSP i SZSP oraz w studenckim kole naukowym przy Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.
Podczas studiów odbył medyczne praktyki studenckie w:
  • Wittington Hospital, Londyn -1974 
  • Akademii Medycznej Szeged,Węgry - 1975 
  • Hospital General de Asturias, Oviedo, Hiszpania –1976
W 1980 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W 1984 roku II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, natomiast w 1985 roku (AM Wrocław) otrzymał tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt. „Ocena aktywności acylazy aktywowanej kobaltem w doświadczalnej karcinogenezie u szczurów”. W 1988 roku otrzymał certyfikat z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego, natomiast w 1993 roku II stopień specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych. W 1993 zdobył tytuł dr hab. n. med. (AM Wrocław) za dorobek i pracę pt. „Badania nad wpływem kolchicyny na przebieg doświadczalnego przewlekłego uszkodzenia wątroby u szczurów rasy Buffalo”. W 2004 roku zdobył tytuł profesora nauk medycznych.
 

Przeprowadzone wykłady