pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Marcin Słojewski
Marcin Słojewski Polska
  • Kierownik Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

prof. Marcin Słojewski

Prof. Marcin Słojewski urodził się w Szczecinie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum. Jednocześnie uczęszczał do szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a habilitacyjną w 2010 roku. W 2014 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2015 zwyczajnego. Odbył szereg szkoleń i staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych. W latach 2010-2015 pełnił funkcję Visiting Professor w dwóch ośrodkach niemieckich, w Braunschweigu i Schwedt, gdzie wdrażał do praktyki procedury laparoskopowe. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach uroonkologii i etiologii kamicy moczowej oraz metod minimalnie inwazyjnych w urologii. W latach 2000-2004 był wiceprzewodniczącym, a w okresie 2004-2008 przewodniczącym Sekcji Endourologii i ESWL PTU. Jest inicjatorem, współredaktorem i współautorem „Atlasu laparoskopii urologicznej”. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach recenzowanych, oraz doniesień zjazdowych. Wielokrotnie zapraszany do przewodniczenia sesjom oraz do wygłaszania referatów. Od początku swojej pracy klinicznej jest bardzo zaangażowany w pracę dydaktyczną dla studentów polsko oraz anglojęzycznych. Dzięki jego staraniom ośrodek szczeciński otrzymał certyfikat jakości szkolenia wydawany przez EBU. Prowadzi cieszące się dużym powodzeniem, kursy zaawansowanych technik laparoskopowych, w których uczestniczyło łącznie ponad 100 osób z kraju i zagranicy. Lokalnie i na poziomie ogólnopolskim wspiera i organizuje akcje zmierzające do popularyzacji wiedzy o chorobach urologicznych m.in. w ramach europejskiego „Tygodnia Urologii”. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „CEJU”. Społecznie pełni funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie oraz prezesa stowarzyszenia „Urovita”. Od 2013r. pełni funkcję Lekarza Kierującego a od 2015 również Kierownika Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM. Prywatnie żonaty z Dorotą, dentystką. Ojciec dwóch córek. Swoje pozazawodowe pasje realizuje głównie na polu muzycznym, sportowym i literackim. Współzałożyciel zespołu rockowego „Endopower”.

Przeprowadzone wykłady