pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
Tomasz Sobów Polska
  • Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów jest psychiatrą. Pełni funkcję kierownika Oddziału Psychiatrii Wieku Podeszłego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzi prywatny gabinet psychiatryczny w Łodzi. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, a także współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.
Posiada 150 artykułów naukowych, kilkadziesiąt rozdziałów w różnych naukowych książkach oraz dwie monografie, w znakomitej większości poświęcone problematyce zaburzeń psychicznych u ludzi w wieku podeszłym.

Przeprowadzone wykłady