pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Andrea Szegedi
Andrea Szegedi Węgry
  • Kierownik Oddziału Dermatologii i Alergologii w Klinice Dermatologii Wydziału Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Debreczynie

prof. dr hab. n. med. Andrea Szegedi

Profesor Szegedi jest specjalistą dermatologii, immunologii klinicznej i alergologii. Odbyła 18-miesięczny staż w the Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku oraz krókie staże w klikach dermatologicznych w Szkocji, Szwajcarii i w USA. Jej główne zainteresowania i prace naukowe dotyczą chorób skóry na podłożu immunologicznym. Opublikowała 142 prace naukowe (57 w języku angielskim); łączny impact factor tych prac wynosi 155, zaś indks cytowań - 1213. Prof. Szegedi jest autorem licznych rozdziałów w węgierskich i międzynarodowych podręcznikach. Była Sekretarzem, zaś obenie jest Prezesem Węgierskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest również czlonkiem Zarządu Węgierskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz członkiem European Academy of Dermatology and Venereology and the European Society of Dermatological Research. W roku 2015 uzyskała nagrodę

Przeprowadzone wykłady