pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Jacek Szepietowski Polska
  • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Prof. dr hab. Jacek Szepietowski urodził się w 1966 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów (dyplom lekarza z wyróżnieniem)w 1991 r. podjął pracę w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM weWrocławiu, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego iprofesora zwyczajnego. W 1994 r. uzyskał I stopień specjalizacji, a w 1997 r. z wyróżnieniemII stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii. W 1996 r. otrzymał tytuł doktora naukmedycznych, w 1999 r. doktora habilitowanego, a w 2004 r. nominację profesorską.
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii iAlergologii UM we Wrocławiu, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współorganizator i pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Medycznejw Legnicy (2004–2005), w latach 2007–2011 Dyrektor Instytutu Immunologii i TerapiiDoświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu oraz Kierownik ZakładuImmunologii Lekarskiej tegoż Instytutu, członek Zespołu Medycznego Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2008-2011).

Przeprowadzone wykłady