pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Tamás  Masszi
Tamás Masszi Węgry
  • 3. Klinika Medycyny Wewnętrznej, Uniwersytet Semmelweis, Budapeszt, Węgry

prof. Tamás Masszi

Tamás Masszi jest od 2012r. do teraz prorektorem Wydziału Medycyny na Uniwersytecie Semmelweis, gdzie również sprawuje funkcję Kierownika 3. Kliniki Medycyny Wewnętrznej. Professor Masszi otrzymał dyplom lekarza na Uniwersytecie Medycznym Semmelweis University Medical School w 1983r. W 1992r. odbył staż kliniczny na Oddziale Przeszczepiania Szpiku  Hopital St Louis prowadzony przez Eliane Gluckman.   W 1993r. został konsultantem hematologii na Oddziale Hematologii i Przeszczepiania Szpiku w Szpitalu Św. László w Budapeszcie, gdzie został mianowany Kierownikiem Oddzia łu Przeszczepiania Szpiku w 1997. Professr Masszi został Kierownikiem Kliniki Hematologii i Przeszczepiania Komórek Macierzystych w Szpitalach Św. Istvána Św. László w 2007 i sprawował tę funkcję do czerwca 2016r. Profesor Masszi jest członkiem kilku towarzystw naukowych, był Prezydentem Węgierskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w latach 2007-2011. Sprawował funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego European Group for Blood and Marrow Transplantation od 2003 do 2012r. Począwszy od 2003 jest Przewodniczącym Narodowego Zespołu ds. Przszczepiania Hematopoetycznych Komórek Macierzystych.

Przeprowadzone wykłady