pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Lidia Usnarska-Zubkiewicz Polska
  • Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz pracuje w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jej główne kierunki zainteresowań badawczych to rozrosty limfoproliferacyjne, zwłaszcza szpiczak plazmocytowy i immunologia nowotworów. Prowadzi badania dotyczące m.in. relacji pomiędzy sprawnością układu immunologicznego, a odpowiedzią na leczenie cytostatyczne oraz powikłań polekowych w tym polineuropatii i zaburzeń krzepnięcia.
Jest autorem lub współautorem przeszło 200 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jest także Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie hematologii dla województwa dolnośląskiego.

Przeprowadzone wykłady