pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
mec. Wojciech Wojtal
Wojciech Wojtal Polska
  • Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mec. Wojciech Wojtal

Asystent w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym oraz prawie ochrony środowiska i problematyce prawnej ochrony przyrody.


Przeprowadzone wykłady