pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Tomasz Wróbel Polska
  • Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel jest Kierownikiem Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie pełni także funkcję prodziekana na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego., Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiej Grupy Białaczkowej, a także Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Zainteresowania naukowe prof. Tomasza Wróbla skupiają się na nowotworach układu chłonnego. Brał udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących tej grupy schorzeń. Jest autorem i współautorem wielu publikacji  m.in. w Leukemia & Lymphoma, American Journal of Hematology, Leukemia Research.

Przeprowadzone wykłady