pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Piotr Wysocki
Piotr Wysocki Polska
  • Onkolog Kliniczny/Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego kierownik Kliniki Onkologii w Krakowie; Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

prof. Piotr Wysocki

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej. Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystw Onkologii Klinicznej. Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2000 r. Autor około 200 artykułów naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach. Stypendysta m.in. Fundacji Miasta Poznania, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Tygodnika POLITYKA. Laureat m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody IDEA Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO). Odbywał stypendia w Roswell Park Cancer Institute w Bufallo, USA oraz Princess Margaret Hospital Uniwersytetu w Toronto, Kanada.  Jest przewodniczącym Komisji Nauki oraz członkiem Komisji Inicjatyw Klinicznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.  Zainteresowania kliniczne prof. Wysockiego związane są z leczeniem raka piersi u młodych kobiet i u chorych z zaburzeniami metabolicznymi. Sfera zainteresowań naukowych obejmuje rozwój nowych strategii immunoterapeutycznych w leczeniu raka nerki, piersi i prostaty; przeciwdziałanie mechanizmom chemiooporności ze szczególnym uwzględnieniem nowotworowych komórek macierzystych oraz procesy metaboliczne warunkujące progresję procesów nowotworowych.

Przeprowadzone wykłady