pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk
Dorota Zarębska-Michaluk Polska
  • Klinika Chorób Zakaźnych WSZ w Kielcach

dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Doktor Dorota Zarębska-Michaluk urodziła się w 1968 roku w Białymstoku. W 1992 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Po odbyciu stażu w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, podjęła pracę w Poradni Rejonowej oraz na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego w Kielcach. Od 1995r. pracuje jako asystent na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach (od 2014 roku Klinika Chorób Zakaźnych). W 1997 roku uzyskała specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, a w 2001 specjalizację II stopnia z chorób zakaźnych (oba egzaminy z wyróżnieniem). W 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Pozawątrobowe manifestacje u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C”.
Zawodowo zajmuje się leczeniem chorych przewlekle zakażonych wirusami hepatotropowymi HBV i HCV. Ponadto od 1998 roku jako badacz uczestniczy w badaniach klinicznych II i III fazy w zakresie terapii PZWB i C. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (od 2013 roku członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego) oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 2012 roku przewodnicząca Oddziału Kieleckiego).

Przeprowadzone wykłady