pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
Transmisja została zakończona.
Materiał zostanie wkrótce udostępniony w formie VoD.

Nowe trendy w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Specjalizacja: Hematologia
Język: English
Typ transmisji: Konferencja na żywo
Data: 12 kwietnia 2019

Materiał w trakcie przygotowania. Zapraszamy wkrótce.

Zapraszamy na zbliżające się wydarzenie na żywo, interaktywne forum edukacyjne, odbywające się w piątek, 12 kwietnia 2019r., transmitowane z Budapesztu. W trakcie sesji omawiane będzie optymalne podejście i ostatnie postępy w leczeniu MM.

Inne z: Hematologia