Janssen.tv

Politică privind modulele cookie

Modificată ultima dată la: 1 septembrie 2015

Bun venit pe site-ul nostru web

Site-ul web www.janssen.tv este deţinut de Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Scopul acestui document este acela de a informa utilizatorii cu privire la politica privind colectarea informaţiilor utilizatorilor prin intermediul utilizării modulelor cookie şi a altor tehnologii de colectare de informaţii.

Obligaţia de a obţine acordul privind colectarea de informaţii prin intermediul utilizării de module cookie, având în vedere regulamentele UE

Având în vedere regulamentele UE, entităţile care stochează module cookie pe calculatoarele vizitatorilor sunt obligate să ofere utilizatorilor informaţii clare şi complete cu privire la modul de utilizare a modulelor cookie de site-ul web în cauză, precum şi să obţină „acordul” cu privire la acest comportament.

Pentru a respecta acest lucru, am luat următoarele măsuri:

 • am identificat modulele cookie şi alte tehnologii de colectare a datelor utilizatorilor, folosite de acest site web, scopurile pentru care sunt utilizate, cât timp sunt stocate şi care este sursa lor (numai site-ul web vizitat sau şi terţi).
 • am evaluat măsura în care utilizarea de module cookie de acest site web poate fi contrară aşteptărilor utilizatorilor cu privire la protecţia confidenţialităţii, pe baza tipurilor de date enumerate la punctul (i).
 • am furnizat informaţii „clare şi complete” despre modulele cookie în sfera aferentă tipului de ameninţare la adresa confidenţialităţii datelor utilizatorilor, în raport cu un anumit modul cookie.
 • am decis care este metoda adecvată de obţinere a acordului utilizatorilor pentru folosirea modulelor cookie, în funcţie de scopul acestor fişiere şi de măsura în care reprezintă o ameninţare la adresa confidenţialităţii datelor utilizatorilor. Obligaţia de a obţine acordul utilizatorului nu se aplică anumitor tipuri de module cookie; atunci când este cazul, nu va fi necesară exprimarea acestui acord.

Metode de obţinere a acordului utilizatorului site-ului web pentru utilizarea modulelor cookie

Standardele europene care definesc metodele de obţinere a acordului pentru utilizarea modulelor cookie şi a altor tehnologii similare de colectare a datelor utilizatorilor (cum ar fi urmărirea pixelilor şi a scripturilor executate de browsere) sunt în continuă dezvoltare. Metoda cea mai fiabilă din punct de vedere legal este aceea de a obţine acordul prealabil explicit al utilizatorului (aşa numita „abonare”). Totuşi, această soluţie poate să nu fie convenabilă pentru utilizatori şi să aibă un impact negativ asupra colectării legitime de date prin intermediul site-ului web.

O soluţie alternativă se bazează pe presupunerea că acordul tacit este suficient, un acord exprimat prin acceptarea modulului cookie după primirea de informaţii clare cu privire la mecanismele de colectare a datelor şi la metodele simple, uşor disponibile, de blocare a acestor mecanisme. Drept rezultat, vizitatorul site-ului web poate fi de acord cu unele metode de colectare a datelor şi poate respinge alte metode.

Metoda adecvată de obţinere a acordului pentru utilizarea unui anumit mecanism de colectare a datelor depinde de măsura în care respectivul mecanism reprezintă o ameninţare la adresa confidenţialităţii datelor utilizatorului, ţinând cont de următoarele informaţii:

 • entitatea care colectează datele (site-ul web vizitat sau un terţ)
 • tipul de date colectate
 • scopul în care sunt utilizate datele
 • durata stocării datelor
 • natura site-ului web care colectează datele.

În cazul metodelor pentru colectarea de date care necesită acordul utilizatorului, aplicăm o abordare pe trei niveluri:

 • metode de colectare a datelor care reprezintă într-o mică măsură o ameninţare la adresa confidenţialităţii: informăm în mod clar utilizatorii despre mecanismele utilizate pentru colectarea datelor şi oferim un mijloc uşor de dezactivare a acestor mecanisme; faptul că utilizatorul nu relizează acest lucru, este considerat drept o exprimare a acordului
 • metode de colectare a datelor care reprezintă într-o măsură medie o ameninţare la adresa confidenţialităţii: aplicăm aceeaşi abordare ca în cazul menţionat mai sus şi informăm, de asemenea, utilizatorii, cu privire la mecanismele de colectare a datelor utilizate în zone adecvate ale site-ului web (de ex. în apropierea anunţurilor în cauză sau a altor elemente ale site-ului web care necesită utilizarea unor anumite mecanisme de colectare a datelor)
 • metode de colectare a datelor care reprezintă într-o mare măsură o ameninţare la adresa confidenţialităţii: va fi implementat un mecanism utilizat pentru a obţine acordul prealabil al utilizatorilor (de exemplu un banner sau o fereastră pop-up care le solicită utilizatorilor să îşi exprime acordul pentru folosirea unui anumit mecanism de colectare a datelor).

Acordul tacit pentru utilizarea majorităţii mecanismelor de colectare a datelor: Mecanismele de colectare a datelor utilizate de acest site web prezintă o ameninţare redusă, spre medie la adresa confidenţialităţii datelor utilizatorilor.

Informarea cu privire la tipurile de mecanisme de colectare a datelor utilizate, nu la mecanismele în sine: Având în vedere că site-urile web utilizează multe mecanisme de colectare a datelor utilizatorilor, Anexa A nu abordează mecanisme particulare şi nu evaluează măsura în care un anumit mecanism reprezintă o ameninţare la adresa confidenţialităţii datelor utilizatorilor. În schimb, aceasta prezintă anumite categorii de mecanisme (de ex. „module cookie utilizate în reclame”, „module cookie utilizate pentru analiză” etc.), iar apoi evaluează fiecare dintre aceste categorii din punctul de vedere al nivelului ameninţării la adresa confidenţialităţii datelor utilizatorilor. Acest lucru permite informarea utilizatorilor într-un mod mai simplu şi mai clar cu privire la metodele de colectare a informaţiilor utilizate

NOTĂ: Evaluarea mecanismelor de colectare a informaţiilor utilizate de acest site web este prezentată în Anexa A; acesta conţine informaţii despre scopurile în care sunt utilizate aceste metode, cât timp vor fi stocate informaţiile şi cum pot fi dezactivate aceste mecanisme (secţiunea „Cum se face”).

Link-uri către alte site-uri web

Acest site web poate conţine link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să reţineţi că nu controlăm mecanismele de colectare a datelor utilizatorilor folosite de aceste site-uri web şi că această Politică de confidenţialitate nu se aplică site-urilor web respective.

Detalii de contact

Dacă aveţi orice întrebări, observaţii sau nelămuriri cu privire la această politică în raport cu utilizarea mecanismelor de colectare a datelor utilizatorilor sau cu practicile acestui site web, vă rugăm să ne contactaţi la:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varşovia

Modificări ale politicii privind utilizarea mecanismelor de colectare a datelor utilizatorilor

În cazul în care prezenta politică privind modulele cookie se modifică, versiunea revizuită va fi publicată pe acest site.