Janssen.tv
 
 
 

 

Politică de confidenţialitate

Data ultimei revizuiri: 1 martie 2016

Janssen se preocupă de aspectele care ţin de confidenţialitate, de aceea am dori să vă informăm cu privire la modul de colectare, utilizare și divulgare a informaţiilor.

Prezenta Politică de confidenţialitate descrie practicile noastre referitoare la informaţiile pe care noi sau furnizorii noștri de servicii le colectăm prin intermediul Site-ului web și al serviciilor web (de exemplu un site web sau o aplicaţie pentru mobil) gestionate și controlate de noi, de la care aţi fost redirecţionaţi spre această Politică de confidenţialitate (denumit în continuare „Site-ul web”). Furnizându-ne datele dumneavoastră cu caracter personal sau utilizând acest Site web, se consideră că aţi fost de acord cu prevederile acestei Politici de confidenţialitate.

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Informaţiile pe care le furnizaţi

În anumite zone ale site-ului web este posibil să vă cerem să ne furnizaţi date cu caracter personal, pentru a vă permite să beneficiaţi de anumite caracteristici (cum ar fi buletine informative electronice, recomandări/indicii, prelucrarea comenzilor) sau să participaţi la campaniile noastre (cum ar fi concursurile sau alte promoţii). Veţi fi informat de fiecare dată ce informaţii sunt necesare și ce informaţii sunt opţionale.

Este posibil să combinăm datele pe care le furnizaţi cu alte date pe care le-am primit de la dumneavoastră online și offline, inclusiv, de exemplu, istoricul achiziţiilor. Este posibil, de asemenea, să le combinăm cu informaţii pe care le-am primit din alte surse, cum ar fi alte societăţi active ale Johnson & Johnson, surse de informaţii disponibile public (inclusiv date din profilurile dumneavoastră din mediile sociale, disponibile public) și de la terţi.

Colectarea și utilizarea pasivă de informaţii

Când navigaţi pe site-ul web, anumite informaţii pot fi colectate pasiv (adică fără ca dumneavoastră să furnizaţi în mod activ informaţiile), utilizând diferite tehnologii și mijloace, cum ar fi adresele IP, modulele cookie, etichetări și colectarea de date de navigare.

Vă rugăm să citiţi Politica privind modulele cookie și Anexa A care descriu categoriile de module cookie utilizate și alte tehnologii de urmărire. În cadrul Politicii privind modulele cookie veţi găsi, de asemenea, informaţii referitoare la modul de blocare a modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire dacă nu vă exprimaţi acordul pentru utilizarea acestora. Dacă alegeţi să nu blocaţi nicio tehnologie de urmărire, se consideră că aţi fost de acord cu utilizarea acesteia.

Cum utilizăm și divulgăm informaţiile

Utilizăm și divulgăm informaţiile pe care ni le furnizaţi după cum este descris la momentul colectării informaţiilor.

Utilizăm, de asemenea, informaţiile de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră:

  • pentru a răspunde la întrebările și solicitările dumneavoastră, cum ar fi transmiterea de documente sau notificări către dumneavoastră sub forma unor mesaje e-mail;
  • pentru a vă transmite informaţii importante cu privire la relaţiile dintre dumneavoastră și noi sau site-ul web, modificări referitoare la termeni și condiţii, politici și/sau alte informaţii legate de administrare; și
  • în scopuri de afaceri, cum ar fi analiza datelor, audituri, dezvoltarea de noi produse, îmbunătăţirea site-ului nostru web, îmbunătăţirea produselor și serviciilor noastre, identificarea tendinţelor asociate utilizării site-ului web, personalizarea experienţei dumneavoastră în raport cu site-ului web, prin prezentarea de produse și oferte personalizate pentru dumneavoastră și determinarea eficienţei campaniilor noastre promoţionale.

Putem divulga datele colectate prin intermediul site-ului web:

  • către parteneri terţi alături de care oferim promoţii sub denumiri comune ale brandului sau prin activităţi comune de marketing;
  • către furnizori de servicii terţi, care oferă servicii precum moderarea și găzduirea de site-uri web, găzduirea de aplicaţii pentru mobil, servicii IT, servicii pentru clienţi, servicii de livrare prin e-mail și poștă directă, procesarea de carduri de credit, servicii de auditare și alte servicii, care să le permită să își presteze serviciile; și
  • către un terţ în cazul reorganizării, fuziunii, vânzării, creării unei asocieri în participaţiune, cedării, transferului sau în cazul altei înstrăinări, parţiale sau în totalitate, a activităţii, activelor și a capitalului societăţii (precum și în legătură cu orice acţiuni asociate insolvenţei sau unor proceduri similare).

În plus, utilizăm și divulgăm informaţii colectate prin intermediul site-ului web, după caz: (a) în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv legi în vigoare în afara ţării dumneavoastră de reședinţă; (b) pentru a se conforma unui proces juridic; (c) pentru a răspunde unei solicitări din partea autorităţilor publice și guvernamentale, inclusiv autorităţi publice și guvernamentale din afara ţării dumneavoastră de reședinţă; (d) pentru a pune în aplicare termenii și condiţiile noastre; (e) pentru a proteja operaţiunile societăţii noastre și ale entităţilor afiliate nouă; (f) pentru a proteja drepturile, confidenţialitatea, siguranţa sau proprietatea asupra societăţii noastre și/sau acelea ale entităţilor afiliate nouă, ale dumneavoastră sau ale altora; și (g) pentru a ne permite să luăm toate măsurile legale posibile sau să limităm daunele pe care ar trebui să le suportăm în caz contrar. În funcţie de acordul dumneavoastră, putem utiliza și divulga și în alte moduri informaţiile colectate prin intermediul site-ului web.
În cazul în care legile aplicabile impun acest lucru, înainte de divulgarea datelor dumneavoastră către alte entităţi, inclusiv entităţile enumerate în cadrul prezentei Politici, vă vom cere acordul cu privire la o astfel de divulgare.

Utilizăm și divulgăm, de asemenea, informaţiile colectate pasiv, după este descris mai sus în secţiunea „Colectarea și utilizarea pasivă de informaţii”, precum și în orice alt scop, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă prevede altfel (de exemplu, dacă impune tratarea acestora drept informaţii cu caracter personal). În plus, putem utiliza și divulga informaţiile care nu au rol de identificare personală, în orice scop. În cazul în care combinăm informaţii care nu au rol de identificare personală cu informaţii care îndeplinesc acest rol (cum ar combinarea numelui dumneavoastră cu locaţia dumneavoastră geografică), vom trata informaţiile combinate drept informaţii cu caracter personal, cât timp apar combinate.

SITE-URI WEB ȘI SERVICII ALE TERŢILOR

Această Politică de confidenţialitate nu abordează, iar noi nu suntem responsabili pentru confidenţialitatea, informaţiile sau practicilor niciunor terţi, inclusiv terţi care gestionează orice site web sau servicii web (inclusiv orice aplicaţie) disponibile prin intermediul acestui site web sau spre care acest site web conţine un link. Disponibilitatea unui link sau includerea unui link spre orice astfel de site web sau serviciu web de pe acest site web nu implică aprobarea acestuia de noi sau de entităţile noastre afiliate.

SECURITATE

Utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice și administrative rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal aflate sub controlul nostru. Din nefericire, nicio transmitere de date pe internet și niciun sistem de stocare a datelor nu poate fi garantat că este 100 % sigur. Dacă aveţi motive să credeţi că interacţiunea dumneavoastră cu noi nu mai este sigură (de exemplu, în condiţiile în care credeţi că a fost încălcată securitatea contului dumneavoastră la noi), vă rugăm să ne informaţi despre acest aspect, contactându-ne în conformitate cu conţinutul secţiunii „Contact” de mai jos.

OPŢIUNI ȘI ACCES

Opţiuni privind utilizarea și divulgarea de noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Puteţi alege modul în care utilizăm și divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing. Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:

  • primirea de comunicări de marketing din partea noastră: dacă nu doriţi să mai primiţi comunicări de marketing de la noi, puteţi alege să vă dezabonaţi, contactându-ne prin intermediul secţiunii „Contactaţi-ne”. Vă rugăm să ne comunicaţi numele complet, să specificaţi forma sau formele de comunicări de marketing pe care nu mai doriţi să le primiţi și să furnizaţi adresa sau adresele la care sunt transmise. De exemplu, dacă nu doriţi să primiţi e-mailuri sau materiale poștale de la noi, vă rugăm să ne comunicaţi, furnizând numele dumneavoastră complet și adresa de e-mail sau adresa poștală. Mai mult, vă puteţi dezabona de la primirea de e-mail-uri de marketing de la noi, urmând instrucţiunile privind dezabonarea, conţinute în fiecare dintre aceste mesaje.
  • primirea de mesaje de atenţionare de la noi: dacă nu mai doriţi să primiţi mesaje de atenţionare de la noi în viitor, vă puteţi dezabona de la primirea acestora, contactându-ne prin intermediul secţiunii „Contactaţi-ne”.
  • Vă rugăm să furnizaţi numele complet și adresa de e-mail sau numărul de telefon la care primiţi mesaje de atenţionare de la noi.
  • divulgarea datelor cu caracter personal către parteneri terţi și entităţi afiliate: dacă doriţi să revocaţi acordul privind divulgarea în continuare a datelor cu caracter personal către entităţile afiliate nouă și/sau partenerii terţi, în scopuri de marketing ale acestora, vă puteţi dezabona contactându-ne prin intermediul formularului „Contactaţi-ne”. Declaraţi în mesajul dumneavoastră că nu mai doriţi să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal entităţilor afiliate nouă și/sau partenerilor terţi în scopurile lor de marketing, furnizând numele dumneavoastră complet și adresa de e-mail.

Vom încerca să ne conformăm solicitării dumneavoastră cât mai curând posibil din punct de vedere practic. Vă rugăm să reţineţi că dacă vă dezabonaţi în conformitate cu instrucţiunile de mai sus, este posibil să nu vă putem elimina datele cu caracter personal din bazele de date ale entităţilor afiliate nouă, cărora le-am divulgat deja datele (și anume începând cu ziua din care se aplică anularea efectuată de dumneavoastră). De asemenea, vă rugăm să reţineţi că dacă vă dezabonaţi de la primirea de mesaje de marketing, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje importante cu privire la tranzacţii și administrare, de la primirea cărora nu vă puteţi dezabona.

Cum puteţi accesa, modifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal

Dacă doriţi să verificaţi, să corectaţi, să actualizaţi sau să ștergeţi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii noastre „Contactaţi-ne”. Vom încerca să ne conformăm solicitării dumneavoastră cât mai curând posibil din punct de vedere practic. Puteţi, de asemenea, să vizitaţi site-ul web pentru a vă actualiza profilul.

PERIOADA DE PĂSTRARE

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor specificate în cadrul prezentei Politici de confidenţialitate, cu excepţia cazului în care este necesară sau permisă prin reglementările legale o perioadă de păstrare mai îndelungată sau pentru a îndeplini în alt mod o obligaţie legală.

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB DE CĂTRE MINORI

Site-ul web nu se adresează persoanelor cu vârsta sub 18 ani, prin urmare solicităm ca astfel de persoane să nu furnizeze datele lor cu caracter personal pe site-ul web.

TRANSFERUL TRANSFRONTALIER

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau furnizori de servicii. Cu toate acestea, transferul datelor dumneavoastră către altă ţară care nu oferă nivelul de protecţie a datelor cu caracter personal corespunzător celui impus în SEE (Spatiul Economic European) va avea loc numai după asigurarea măsurilor de securitate adecvate în ţara de destinaţie și cu respectarea cerinţelor definite în reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal în vigoare în ţara în care este stabilit operatorul de date.

DATE SENSIBILE

Cu excepţia cazului în care solicităm sau cerem în mod expres acest lucru, vă rugăm să nu ne divulgaţi date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informaţii legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, religie sau alte convingeri, sănătate, condamnări sau apartenenţa la un sindicat) în cadrul sau prin intermediul site-ului web, precum și în niciun alt mod. În cazul în care solicităm sau cerem să ne furnizaţi date sensibile, vom face acest lucru sub rezerva acordului dumneavoastră scris sau dacă acest lucru este permis de reglementările legale cu caracter obligatoriu.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE

Putem aduce modificări acestei Politici de confidenţialitate. Vă rugăm să consultaţi data „ULTIMEI REVIZUIRI” din partea de sus a acestei pagini, pentru a afla informaţii cu privire la data celei mai recente revizuiri. Orice modificare a acestei Politici de confidenţialitate va intra în vigoare începând cu momentul publicării Politicii de confidenţialitate revizuite pe site-ul web. Utilizarea de dumneavoastră a site-ului web în urma acestor modificări înseamnă acceptarea Politicii de confidenţialitate revizuite.

CUM SĂ NE CONTACTAŢI

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la această Politică de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contactaţi-ne” sau prin poștă la adresa societăţii din ţara în care sunteţi conectaţi.

Operatorii de date pentru persoanele vizate din anumite teritorii:
Croaţia: Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb
Republica Cehă:   Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Ungaria: Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14. 1123 Budapesta
Polonia: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varșovia
România: Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 București
Slovacia: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava
Slovenia: Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana