si
si
Država
si
Jezik
si
dr. Dávid Dankó
Dávid Dankó Madžarska
  • Managing director, Ideas & Solutions (I&S), Madžarska

dr. Dávid Dankó

Dávid Dankó je izvršni direktor neodvisnega raziskovalnega in svetovalnega podjetja Ideas & Solutions (I&S), ki nudi storitve svetovanja na področju zdravstvene politike in dostopa do trga farmacevtskim družbam ter proizvajalcem medicinskih pripomočkov z osredotočenostjo na nove trge in trge s srednje visokimi prihodki. Je tudi vodja raziskav na Univerzi Corvinus v Budimpešti na Madžarskem, kjer predava o farmacevtski politiki in financiranju.

Dávid ima 14 let izkušenj s področja vodenja v zdravstveni oskrbi in financiranja farmacevtskih izdelkov ter medicinskih pripomočkov. Do leta 2010 je bil član izvršne skupine za farmacevtsko reformo na Madžarskem v vlogi namestnika direktorja za povračila stroškov zdravil pri nacionalnem skladu za zdravstveno zavarovanje. Redno predava na konferencah in delavnicah o zdravstveni ekonomiki ter izvaja izobraževanja iz komuniciranja in pogajanj s plačniki za mednarodna podjetja ter organe.

Osredotočen je na:

  • pragmatično ocenjevanje vrednosti in sistemov vrednotenja zdravstvenih tehnologij na trgih s srednje visokimi prihodki,
  • preglednost procesov in podatkov v postopkih odločanja na področju farmacevtskih izdelkov,
  • povezovanje vstopnih pogodb z ocenjevanjem vrednosti farmacevtskih izdelkov,
  • pogajanja in komuniciranje s plačniki ter drugimi vladnimi deležniki,
  • alternativne strategije financiranja za države s srednje visokimi in nizkimi prihodki.

Dávid je predaval v študijskem programu European Market Access University Diploma (EMAUD) na Univerzi Semmelweis v Budimpešti, Univerzi v Debrecenu, Univerzi Eötvös Loránd in Šoli za klinične raziskave na Dunaju. Diplomiral je iz ekonomije na Univerzi Corvinus v Budimpešti in leta 2012 pridobil doktorski naziv z dizertacijo na temo upravljanja s sredstvi v farmacevtskih raziskavah in razvoju.

Dávid je strokovni recenzent in član uredniškega odbora pri treh revijah s področja zdravstvene ekonomike. Je tudi eden od urednikov univerzitetnega učbenika z naslovom „Povračila za farmacevtske izdelke“ in soavtor Smernic za raziskave farmacevtske ekonomike in zdravstvenih izidov za Indijo.

Pretekla predavanja