si
si
Država
si
Jezik
si
prof. dr. Tibor Hlavatý, dr. med.
Tibor Hlavatý Slovaška
  • Konzultant gastroenterolog in vodja centra za vnetne črevesne bolezni Univerzitetne bolnišnice Bratislava Ruzinov, Slovaška.

prof. dr. Tibor Hlavatý, dr. med.

  • Iz medicine je diplomiral na Univerzi Comenius v Bratislavi, nadaljnje usposabljanje na področju gastroenterologije in doktorski študij je opravljal na univerzitetnih bolnišnicah  v Bratislavi in Leuvenu.
  • Prof. Hlavaty je avtor več kot 50 objav na temo zdravljenja vnetne črevesne bolezni, vitamina D, farmakogenetike, kakovosti življenja in nadzorovanja kolorektalnega raka pri skupinah z visokim tveganjem za to bolezen.
  • Za svoje akademsko delo je prejel več nagrad, vključno z nagradama Belgijskega združenja za interno medicino in Slovaškega združenja za gastroenterologijo za najboljšo objavo.
  • Prof. Hlavaty je nekdanji član upravnega odbora Evropske organizacije za Crohnovo bolezen in kolitis, član Slovaškega in Ameriškega združenja gastroenterologov ter predstavnik neprofitne organizacije United European Gastroenterology pri EMA.

Pretekla predavanja