si
si
Država
si
Jezik
si
dr. Matevž Škerget, dr. med.
Matevž Škerget Slovenija
  • Klinični oddelek hematologije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

dr. Matevž Škerget, dr. med.

Po zaključku študija na Medicinski fakulteti leta 2006 je pričel s specializacijo na področju interne medicine na Kliničnem oddelku hematologije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. S specializacijo je zaključil leta 2013 in nato leta 2016 doktoriral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je glavni raziskovalec in soraziskovalec pri več mednarodnih in domačih kliničnih raziskavah s področja zdravljenja kronične limfocitne levkemije, diseminiranega plazmocitoma, anemije pri rakavih bolnikih ter drugih zdravljenj. Je avtor ali soavtor prispevkov, objavljenih na mednarodnih in domačih kongresih, kot tudi strokovnih in poljudnih člankov s področja hematologije v odmevnih slovenskih in tujih revijah.

Pretekla predavanja