si
si
Država
si
Jezik
si
prof. Tamás  Masszi, dr. med.
Tamás Masszi Madžarska
  • Semmelweis University 3rd Department of Internal Medicine, Budimpešta

prof. Tamás Masszi, dr. med.

Tamás Masszi je od 2012 poddekan Fakultete za medicino, Univerza Semmelweis, kjer deluje tudi kot direktor 3. oddelek interne medicine. Profesor Masszi je leta 1983 diplomiral s področja medicine na Univerzi Semmelweis. Leta 1992 je odšel v Pariz na klinično izobraževanje na Oddelku transplantacij kostnega mozga v Bolnišnici St. Louis, pod vodstvom Eliane Gluckman. Leta 1993 je postal hematolog svetovalec na Oddelku hematologije in transplantacij kostnega mozga v Bolnišnici St. László, Budimpešta, kjer je leta 1997 prevzel vodenje Enote za transplantacije kostnega mozga. Profesor Masszi je leta 2007 postal vodja Oddelka hematologije in transplantacij izvornih celic v bolnišnicah St. István in St. László, kjer je deloval do junija 2016. Profesor Masszi je član več znanstvenih društev in je med letoma 2007 in 2011 predsedoval Madžarskemu društvu za hematologijo in transfuzijo krvi. Med letoma 2003 in 2012 je načeloval Izobraževalnemu odboru za transplantacije krvi in kostnega mozga. Od leta 2003 je predsednik Nacionalnega sveta za hemopoetske transplantacije izvornih celic. Je avtor oziroma soavtor več kot 140 člankov s področja hematoloških malignosti.

Pretekla predavanja