si
si
Država
si
Jezik
si
prof. Borbényi Zita, dr. med.
Borbényi Zita Madžarska
  • 2. oddelek Centra za interno medicino in kardiologijo, Univerza v Szegedu, Szeged, Madžarska

prof. Borbényi Zita, dr. med.

Zaključila je študij na Medicinski šoli v Szegedu in začela delo na področju interne medicine. Po specializaciji iz internistike in hematologije je nadaljevala z delom na 2. oddelku interne medicine, Univerza v Szegedu. Njena mesta v oddelku: docentka, predavateljica, višja predavateljica in profesorica hematologije. Od leta 2007 je vodja Oddelka hematologije na Univerzi v Szegedu. Med letoma 1982 in 2003 je bila prejemnica več mednarodnih štipendij s kliničnih in znanstvenih področij v Angliji, Nemčiji, Švici in Avstriji. Dodiplomske študente medicine poučuje od leta 1975. Pri podiplomskem študiju je predavateljica začetnih predmetov na področju specializacije za kliničnega transfuziologa in kliničnega hematologa. Usklajuje delo doktorskih študentov in je vodja Odbora hematologije in transfuziologije na Univerzi v Szegedu. Je članica Ameriškega hematološkega društva, Mednarodne zveze proti raku, Mednarodnega hematološkega društva, Evropskega hematološkega združenja, Madžarskega društva za rakava obolenja, Madžarskega društva za interno medicino ter Madžarskega društva za hematološko in krvno transfuzijo. Pri delu je osredotočena na zdravljenje limfoproliferativnih bolezni in akutnih levkemij.

Pretekla predavanja