Súbory cookies

Keď používateľ prechádza stránkami vo webovej lokalite, môže dojsť k pasívnemu zhromažďovaniu niektorých údajov (bez toho, aby používateľ poskytoval tieto údaje úmyselne). Na tento účel sa používajú rôzne technológie a prostriedky, ako je registrácia IP adresy, súbory cookies, označovanie tagmi a zhromažďovanie údajov o navigácii.

Prečítajte si dokument Pravidlá používania súborov cookies, ktorý uvádza informácie o súboroch cookies a iných technológiách na zhromažďovanie údajov v našej webovej lokalite. Tento dokument uvádza tiež informácie o spôsobe blokovania súborov cookies a iných mechanizmoch na zhromažďovanie údajov, s použitím ktorých používateľ nevyjadril svoj súhlas. Ak nezablokujete súbory cookies ani iné mechanizmy na zhromažďovanie údajov, pokladá sa to za vyjadrenie súhlasu s ich používaním.

Blokovanie súborov cookies tejto webovej lokality alebo tretích strán znemožní normálne fungovanie tejto webovej lokality.