sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. Simon A J Rule
Simon A J Rule Spojené kráľovstvo
  • Oddelenie hematológie, Nemocnica Derriford (Plymouth, Veľká Británia)

prof. Simon A J Rule

Profesor Rule absolvoval lekársku fakultu v Nottinghame v roku 1987. Ešte počas štúdia získal titul magistra filozofie za výskum chronickej myeloidnej leukémie. Špecializačné štúdium hematológie absolvoval v Londýne v nemocniciach Westminster a Hammersmith a tiež v Perthe v Západnej Austrálii. V súčasnosti je konzultantom hematológie v Nemocnici Derriford v Plymouthe a profesorom klinickej hematológie na Lekárskej fakulte Peninsula Medical School na univerzite v Plymouthe. Je riaditeľom výskumu a vývoja pre Plymouth a členom komisie pre klinické skúšania v oblasti lymfómov Národnej siete pre výskum rakoviny (National Cancer Research Network, NCRN) a komisií spoločností Cancer Research UK a Leukaemia and Lymphoma Research. V minulosti bol medicínskym riaditeľom Siete pre rakovinu Peninsula Cancer Network a členom hodnotiacej komisie pre rakovinu pri NICE. Jeho hlavnými odbornými záujmami sú lymfómy, leukémie a vývoj nových liekov. Konkrétne sa zaujíma o lymfóm z plášťových buniek a vedie tím, ktorý skúma rôzne aspekty tohto ochorenia. V súčasnosti je tiež hlavným skúšajúcim v rôznych štúdiách v oblasti lymfómov fázy II a III, ktoré prebiehajú na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Je autorom viac ako 80 publikácií.

Súvisiace vysielania