sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
doc. MUDr. Martin Anders, PhD.
Martin Anders Česko
  • Psychiatrická klinika 1. Lekárskej fakulty a VFN v Prahe
  • Zástupca prednostu kliniky

doc. MUDr. Martin Anders, PhD.

  • Vedúci lekár Centra pre biologickú diagnostiku a liečbu (rTMS, priama stimulácia jednosmerným prúdom).
  • V súčasnosti je predsedom Psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP a po dobu viac než 10 rokov bol vedúcim redaktorom oficiálneho časopisu tejto spoločnosti „Česká a Slovenská psychiatrie“.

Súvisiace vysielania